13 april platformvergadering – wat valt er te bespreken in de stavaza?

Op 13 april vindt de platformvergadering plaats, waarvoor u als lid een Teamslink heeft ontvangen. Voordat de special door de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) van start gaat, vindt eerst van 14-14.45 het ‘vaste’ gedeelte van de vergadering plaats. Het langste agendapunt is altijd het wat abstracte ‘stand van zaken’. Dit agendapunt is zeker niet abstract, want er gebeurt veel! Morgen komt onder andere aan bod.

De reactie op het voorstel voor de Gigabit Infrastructure Act en wat dit is en impliceert voor de dagelijkse praktijk.

Wat er gebeurt in en namens het Landelijk Actieprogramma Netcongestie en waarom GPKL hierin acteert.

Wat er gebeurt met de suggesties voor lunchsessies en webinars en hoe het staat met ontwikkeling en educatie.

De voorbereidingen op de Omgevingswet, die er nu op 1 januari 2024 echt gaat komen, maar waar kabels en leidingen nog ruimte hebben tot eind 2029 om over te gaan op het nieuwe stelsel. Daarin zeker niet onbelangrijk, de rol van de VNG en wat er verwacht kan worden.

De ervaringen met de opstelling of soms patstelling rond zakelijk recht versus vergunningen rond middenspanningsruimten en andere e-trajecten. Een werkgroep van 19 gemeenten heeft hier de afgelopen maand input voor geleverd.

Het verloop van de NEN7171 – de ordening van ondergrondse netten.

Bovenstaande is lang niet alles waar aan gewerkt wordt, maar geeft een beeld. Tijdens de platformvergadering kan ieder lid bijdragen door vragen en reacties mondeling of in de chat. De voorzitter en moderators zorgen ervoor dat er altijd voldoende ruimte is voor input en de vergadering toch vlot verloopt.