Zwolle wordt proeftuin voor nieuwe boortechniek aardwarmte

Dijklanden, een plek in de gemeente Zwolle is uitgekozen tot testlocatie voor een innovatieve manier van het winnen van aardwarmte. Een nieuwe boormethode moet geothermie in dunne aardlagen rendabel maken. “Als de test slaagt, kan geothermie in veel meer gebieden in Nederland worden ontwikkeld dan nu het geval is.”

De definitieve keuze voor de locatie, een weilandgebied even ten noorden van de stad, heeft te maken met de aanwezigheid van dunne aardlagen in de ondergrond. Met het project RESULT (Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT) willen de aangesloten bedrijven bewijzen dat zij uit dit soort aardlagen 30% tot 100% meer warmte kunnen winnen met een nieuwe boortechniek.

Zijtakken
De techniek “multilateraal boren” houdt in dat de bedrijven eerst een gat naar beneden boren, zoals gebruikelijk, en vervolgens vlak boven het reservoir twee, drie of vier zijtakken maken. Volgens Remco van Ee van boorbedrijf Huisman Geo is het met een reguliere boortechniek niet mogelijk om een rendabele businesscase te maken voor dit project, maar met multilateraal boren wel.

Om een geothermieproject economisch haalbaar te maken met de gangbare boortechniek, is een goed doorlatende aardlaag nodig van minimaal honderd meter dikte. In Zwolle is die aardlaag circa zestig meter. “Als de boringen met de nieuwe techniek slagen, dan kan geothermie in veel meer gebieden in Nederland worden ontwikkeld dan nu het geval is”, aldus Van Ee. Behalve in dunne aardlagen zou de boormethode in theorie ook een uitkomst kunnen bieden in minder doorlatende aardlagen.

In 2022 de grond in
Het consortium achter RESULT bestaat naast Huisman Geo uit onderzoeksinstituut TNO, energiebedrijf Engie en staatsonderneming EBN. Zij sleepten afgelopen jaar €5,7 mln in de wacht voor het project van het Europese subsidieprogramma Geothermica. De rest van de naar schatting €18 mln, zullen zij zelf inleggen.

Volgens de planning zal de eerste proefboring in 2022 plaatsvinden. Mocht die slagen, dan volgt een tweede boring. Bij een succesvolle demonstratie wordt de eerste put de productieput en de tweede de injectieput. De aangrenzende wijken Holtenbroek en Aa-landen zouden dan vanaf eind 2023 kunnen worden verwarmd met aardwarmte via een warmtenet.

Bron: Energiea, 20 januari 2021