Whitepaper: de energietransitie moet sneller

Horen we ‘de energietransitie’, dan horen we het werkwoord ‘versnellen’ er vaak achteraan. Het moet sneller en dat kan ook, maar daar is wel wat voor nodig.

Dit whitepaper geeft een duidelijk overzicht van de vraagstukken die er liggen, waar mogelijke oplossingen liggen én wat er nodig is om het elektriciteitssysteem aan te laten sluiten. Ook het gedrag van de consument zal een transitie moeten ondergaan. Het is daarbij belangrijk om te onderkennen dat een integrale aanpak de kern van het succes is om de energietransitie daadwerkelijk te versnellen.

Bron: Energy.nl, 22 maart 2022