Waterstofleiding in Rotterdams havengebied mogelijk in 2024 gereed

De waterstofleiding van Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie moet in het tweede kwartaal van 2024 gereed zijn. Dat hebben de twee bedrijven deze woensdag bekendgemaakt. In de tweede helft van dit jaar wordt een definitief investeringsbesluit verwacht.

Het is al langer bekend dat de twee partijen werken aan plannen voor een hoofdtransportleiding voor waterstof in het Rotterdamse havengebied. Het project heeft nu de welluidende naam HyTransPort.RTM meegekregen. De leiding komt te liggen tussen de Maasvlakte en Pernis en zal in beginsel openstaan voor alle partijen die waterstof willen leveren of afnemen. Bedrijven die als launching customer betrokken willen zijn bij de verdere ontwikkeling, kunnen zich tot 9 april bij het Havenbedrijf of bij Gasunie melden.

Shell heeft alvast belangstelling getoond om gebruiker te worden van de nieuwe leiding. Het olie- en gasbedrijf is van plan om op de Tweede Maasvlakte een elektrolyser van 200 MW te bouwen. De stroom die nodig is voor de productie van groene waterstof wil het betrekken van het nog aan te leggen offshore windpark Hollandse Kust (noord). Shell is inmiddels in gesprek met de initiatiefnemers van HyTransPort.RTM over de randvoorwaarden bij het gebruik.

Het is de bedoeling dat de leiding op termijn wordt aangesloten op de door Gasunie geplande waterstofbackbone tussen de belangrijkste industriële clusters van Nederland. De komende zes maanden werkt een team van het Havenbedrijf en Gasunie aan de uitwerking van de businesscase, klantcontracten, de techniek en de vergunningaanvragen. In de tweede helft van dit jaar zal een investeringsbesluit worden genomen.

Bron: Energeia, 17 maart 2021