Warmtenet Nijmegen als waarschuwing om meer regie in publieke handen te houden

Provincie Gelderland en verschillende gemeenten willen een regionaal warmteinfrastructuurbedrijf oprichten om de regie over de warmtenetten in handen te houden. De perikelen rondom het Nijmeegse warmtenet zijn een steun in de rug voor de roep om regie. Gesprekken tussen Vattenfall en de gemeente hierover liepen spaak.

In Nijmegen is tien jaar geleden door Alliander en de gemeente een warmtetransportleiding aangelegd, die onder de Waal door gaat en aantakt op het distributienet van Vattenfall. Met het inzicht van nu had die transportleiding verder doorgetrokken moeten worden, zei toenmalig wethouder en huidig gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks) eerder deze week, Want nu moet, om de achterliggende wijken zoals het stationsgebied te bereiken, de warmte over het net van Vattenfall lopen. “Vattenfall weigert de warmte over hun leidingennet te laten gaan, omdat ze zelf de monopoliepositie willen houden, ook in het stationgebied” aldus Van der Meer, De gedeputeerde stelt dat er overwogen wordt een tweede transportleiding naast de oude te leggen om het gebied van warmte te voorzien.

Vattenfall is verbaasd over de uitspraken van de voormalige wethouder. Het bedrijf laat weten dat het distributienet juist groter is aangelegd, met het oog op later doorgeleiden van warmte. Dat het bedrijf geen andere leveranciers toelaat op het eigen net strookt met de afspraken zoals die gemaakt zijn bij de aanleg. Dat is de gebruikelijke gang van zaken bij het verlenen van concessies voor warmtenetten. De gemeente bevestigt dat de gesprekken met Vattenfall zijn spaak gelopen op de voorwaarden die het bedrijf stelde aan het gebruik van het net. Vattenfall zegt dat het onderwerp de afgelopen twee jaar niet ter sprake is gekomen in gesprekken met de gemeente.

Inmiddels is de gemeente bezig met een alternatief plan voor het stationsgebied, samen met energiebedrijf Engie/Equans en Allianderdochter Firan. Daar moet nu een distributienet komen op lage temperatuur. De inzet van aquathermie wordt onderzocht, het water uit de Waal zou worden opgewerkt tot een temperatuur die de bewoners kunnen gebruiken in hun huizen. Omdat het een lagetemperatuurbron betreft, en het oude net is aangesloten op een bron van hoge temperatuur, zal daar inderdaad een nieuwe leiding voor moeten worden aangelegd, aldus de gemeente.

Woensdag vergaderen Provinciale Staten opnieuw over de oprichting van een Gelders Warmte Infrastructuur Bedrijf wat moet zorgen voor meer regie, en een betere samenhang tussen de netten.

Bron: Energeia, 18 januari 2022