Voortgang GIA

De “Gigabit Infrastructure Act” is een Europees wetgevend initiatief gericht op de ontwikkeling en uitbreiding van breedbandinternetinfrastructuur met gigabitsnelheden in Europa. De wet is bedoeld om de toegang tot snel internet te verbeteren, met name in gebieden waar de dekking ontoereikend is.

Afgelopen week is een voorlopige politieke akkoord is bereikt. Ondanks dat er nog formeel akkoord moet komen vanuit de Europese Raad en het Parlement is de verwachting dat de tekst niet meer zal wijzigen. Het ministerie van EZK werkt momenteel aan een implementatieplan en zal dit afstemmen met belanghebbenden.

Voor gemeenten heeft dit gevolgen bij de aanvraag van vergunningen. Samen met de VNG en het Ministerie kijken we naar de impact voor gemeenten.