Voorkom schade aan ondergrondse kabels: graaf veilig!

Om stroomstoringen en onveilige situaties tijdens tuinonderhoud te voorkomen, lanceren de regionale netbeheerders de campagne ‘Veilig Graven’. De looptijd van de campagne is van 15 maart tot en met 29 augustus 2023. Met deze campagne willen de netbeheerders voorkomen dat er onnodige schade wordt toegebracht aan ondergrondse kabels en leidingen. Want worden deze wel geraakt dan bestaat de kans dat een hele wijk een tijd zonder licht, televisie, internet of warmwater komt te zitten of dat er zelfs gewonden kunnen vallen.

Het Nederlandse energienet blijft met 99,99% één van de betrouwbaarste ter wereld. En omdat het net zo betrouwbaar is, merken we pas tijdens een storing hoe afhankelijk we zijn van energie. Graafschade is één van de belangrijkste oorzaken van een elektriciteitsstoring. In 2022 waren er 16.000 graafschades aan de electriciteits- en gasnetten.

Juist nu iedereen in het voorjaar weer in de tuin aan het werk gaat, richt de campagne zich op particulieren, hoveniers en kleine aannemers om zo schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Als je in de tuin nieuwe bomen wilt planten of een terras wilt aanleggen of een schommel vast wilt zetten en je daarbij gebruik moet maken van een graafmachine, dan ben je verplicht om een zogenoemde KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Een KLIC-melding kost 11,50 euro. De melder ontvangt informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek zodat er bij de werkzaamheden geen kabels en leidingen worden geraakt.

Campagne Veilig Graven

De online-campagne moet ertoe leiden dat de bewustwording bij particulieren van de risico’s van graafschade toeneemt. Bovendien stimuleert de campagne veilig graven, door kleine gravers te attenderen op een goede voorbereiding bij graafwerkzaamheden. Gericht op het geven van tips om veilig en handmatig te graven en het doen van een KLIC-melding bij machinaal graven. Zo kunnen we samen in de straat en in de buurt een hoop ellende voorkomen.

De online-campagne Veilig Graven loopt tot eind augustus. Op de websites van de verschillende netbeheerders en op www.energieveilig.nl is meer informatie te vinden over veilig graven. 

Bron: Netbeheer Nederland, 14 maart 2023