Uitspraak Hoge Raad over telecomleges

Op vrijdag 8 januari 2021 heeft de Hoge Raad  het cassatieberoep van Reggefiber over de telecomleges ongegrond verklaard.

Daarmee staat vast dat de wijze van de berekening van de leges voor het afgeven van instemmingsbesluiten van de gemeente Amersfoort de toets der kritiek kunnen doorstaan. In Amersfoort is de hoogte van de leges afhankelijk van het aantal meters dat daadwerkelijk gegraven of geboord en het aantal boven- en ondergrondse verdeelpunten die geplaatst dienen te worden. Bovendien worden de kosten voor toezicht op de naleving van de in het instemmingsbesluit opgenomen voorschriften door Amersfoort doorberekend in de leges. Met de beslissing van Hoge Raad wordt nu definitief een punt achter deze al 10 jaar lopende zaak gezet.

Met dank aan Hayko Kazancioglu