Tennet legt voorwaarden voor energietransitie neer bij politiek

Tennet heeft een lijst gepubliceerd met punten die essentieel zijn voor de hoogspanningsnetbeheerder om zijn taken uit te kunnen voeren en de transitie naar een CO₂-vrij energiesysteem in Nederland te realiseren. De lijst van zeven punten kan “van belang zijn” voor een nieuw kabinet, stelt Tennet.

De publicatie komt op het moment dat alle politieke partijen hun programma’s aan het schrijven zijn in de aanloop naar de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november. Tennet verwijst niet expliciet naar deze verkiezingen, maar richt zijn pijlen duidelijk op alle partijen die in de toekomst een kabinet zouden kunnen of willen vormen. De zeven kernpunten kunnen “van belang zijn voor een nieuw kabinet en het energiebeleid van de komende jaren”.

Uitbouw energiesysteem

De politiek zou om te beginnen vast moeten houden aan de basisideeën van het Nationaal Programma Energiesysteem (NPE) en Target Grid om het elektriciteitsnetwerk uit te bouwen en te verbeteren. Doet de overheid dat niet, dan zal dat leiden tot vertraging en tijdverspilling in de opbouw van een elektriciteitsnet dat in 2045 klaar zou moeten zijn voor een CO₂-vrij energiesysteem. “Het is essentieel om de nu ingezette koers aan de hand van NPE en Target Grid te blijven volgen”, stelt Tennet.

Om de noodzakelijke uitbouw van het net mogelijk te maken moet de overheid tijdig ruimte reserveren in programma’s zoals de Nota Ruimte voor nieuwe hoogspanningsverbindingen en transformatorstations. Procedures voor vergunning moeten sneller verlopen. Om vervolgens de daadwerkelijke bouw ook door te kunnen laten gaan moet de overheid de stikstofimpasse oplossen.

Meer bevoegdheden

Met nieuwbouw kunnen niet alle problemen snel worden opgelost, dus wil Tennet eveneens dat de druk op het elektriciteitsnet wordt verlicht. Netbeheerders zouden daarom het mandaat moeten krijgen om samen met het rijk, de provincies en branchevereniging Energy Storage NL de strategische plaatsing van batterijen in het netwerk te coördineren. Tegelijkertijd moeten energieadviseurs proactief bedrijven op weg helpen met het flexibel maken van hun energieverbruik door bedrijfsprocessen aan te passen. De Landelijke Aanpak Netcongestie moet intact blijven, omdat het een belangrijk platform is waar netbeheerders en ondernemers samenwerken.

Tennet wil een “duidelijke wettelijke taak” krijgen van het rijk voor de aanleg van hybride interconnectoren, dat wil zeggen hoogspanningsverbindingen met buurlanden (de interconnector) die tegelijkertijd een of meer windparken op zee aandoen. Tot dusver zijn dit twee gescheiden circuits: windparken op de Noordzee zijn verbonden met het ‘thuisland’, terwijl deze landen tegelijkertijd via aparte kabels onderling stroom uitwisselen.

Verduurzaming industrie afstemmen op groei hernieuwbare elektriciteit

Het is essentieel, stelt Tennet, dat de verduurzaming van de industrie wordt afgestemd op de groei van CO₂-vrije elektriciteitsproductie. De laatste term betekent voor Tennet niet alleen wind op zee, maar ook kernenergie. Bij windexploitanten klinken al langer klachten over onduidelijkheid van de elektrificatieplannen van de industrie, waardoor onzekerheid sluipt in de plannen voor de enorme uitbouw van wind op zee.

Het laatste actiepunt van Tennet is dat de overheid moet waarborgen dat er in de toekomst voldoende CO₂-vrije, regelbare centrales zijn om de leveringszekerheid te garanderen.

Bron: Energeia, 7 augustus 2023