Rechter: app bouwen om kabels en leidingen zichtbaar te maken is wettelijke taak Kadaster

De rechtbank Rotterdam bevestigt dat het Kadaster gratis software en apps mag aanbieden om de ligging van kabels en leidingen onder de grond zichtbaar te maken. Meerdere softwarebedrijven zagen dit als concurrentievervalsing, omdat het Kadaster zich als overheidsorganisatie in commercieel vaarwater zou begeven. Het ontwikkelen van de app valt echter onder de wettelijke taak van het Kadaster, vindt de rechter.

Het Kadaster heeft sinds 2008 de wettelijke taak om alle gegevens over kabels en leidingen in de ondergrond beschikbaar te stellen aan zogenoemde grondroerders: partijen die graafwerkzaamheden verrichten. Netbeheerders zijn verplicht om al hun kabels en leidingen digitaal in kaart te brengen en aan het kadaster beschikbaar te stellen, en het kadaster moet deze informatie vervolgens toegankelijk maken voor de grondroerders.

Om het grondroerders makkelijk te maken, heeft het Kadaster de Klic-viewer ontwikkeld, waarmee online en via een smartphone-app de ligging van kabels en leidingen bekeken kan worden. Acht app-ontwikkelaars maakten hier bezwaar tegen, omdat zij vonden dat het Kadaster zich hiermee op het terrein van commerciële partijen begaf. Het zou volgens de softwarebedrijven niet de wettelijke taak zijn van het Kadaster om zelf apps te ontwikkelen, maar alleen om de informatie aan te leveren.

De acht bedrijven -BlindGuide, Geodirect, GOconnectIT, MijnKlic, Prosilic, Syntax Inframediairs, Go Wibon en Spatial Eye- vroegen daarom twee jaar geleden aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om handhavend op te treden tegen het Kadaster. De ACM wees dat verzoek af, waarna de app-bouwers naar de rechter stapten. Maar ook daar krijgen ze nul op het rekest, blijkt uit een vrijdag gepubliceerde uitspraak.

Het geschil tussen het Kadaster en de commerciële aanbieders van apps, komt neer op de vraag hoe ver het Kadaster als overheidsorganisatie mag gaan bij het aanbieden van de informatie aan grondroerders. Volgens de bedrijven begeeft het Kadaster zich met het bouwen van online tools en apps op het terrein van commerciële partijen en zou er sprake zijn van concurrentievervalsing.

Over een eerdere versie van de Klic-viewer, die alleen als desktopversie beschikbaar was en gedownload moest worden, oordeelde het CBB al eens dat het beschikbaar stellen van informatie en het bouwen van software waarmee dat gedaan kan worden niet los van elkaar kan worden gezien. In de afgelopen jaren heeft het Kadaster de Klic-viewer echter zodanig doorontwikkeld, dat het volgens de softwarebedrijven niet langer gezien kan worden als onderdeel van de wettelijke taak. Volgens de bedrijven is sprake van “ondernemersgedrag” door het Kadaster en worden de app-bouwers hierdoor “van de markt gedrukt”.

De rechtbank gaat daar niet in mee. Net als de ACM vindt de rechter dat ook “de doorontwikkelde online Klic-viewer en de applicaties rechtstreeks verband houden met de concrete en specifieke wettelijke taken van het Kadaster”. Die wettelijke taken behelzen namelijk niet alleen het beschikbaar stellen van de informatie, maar ook “het bevorderen van de toegankelijkheid en uitwisselbaarheid” ervan. De online viewer en mobiele app voorzien in een betere toegankelijkheid van de informatie, en vallen dus wel degelijk onder de wettelijke taak, concludeert de rechter. De softwarebedrijven kunnen nog hoger beroep instellen tegen de uitspraak.

Bron: Energeia, 14 november 2022