Raad openbaar bestuur: zorg ook voor bemensing en middelen gemeenten bij netcongestie

(Bron: Raad Openbaar bestuur, 2024).

Uit het rapport van de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) over klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet, blijkt dat de afgelopen jaren geen specifieke middelen zijn vrijgemaakt voor netcongestie voor gemeenten. Wel zijn er in diverse, vrij direct via het Ministerie van Financiën lopende rondes geldinjecties geweest in de netbeheerders van elektriciteit, danwel ook leningen in het geval van TenneT (ook in het kader van de problematische situatie Duitsland). Het ROB becijferde dat gemeenten per direct 0,6fte (zeer kleine gemeente) tot 8.4 fte (G4) extra nodig hebben om alleen al de huidige extra activiteiten van elektriciteitsnetbeheerders in goede banen te leiden. Dit is nog zonder het maken van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het lastige is dat netcongestie in eerste instantie onder ‘klimaat en duurzame energie’ viel (en valt) in de ogen van de Rijksoverheid, waar dit allang niet meer het geval is in de dagelijkse praktijk. Het gaat nu simpelweg om het mogelijk maken en toekomstbestendig functioneren van huishoudens en organisaties. Een coördinator of regisseur ondiepe ondergrond of die titel toevoegen aan óók een RO/beleidsteam lijkt dan voor de hand te liggen om te zorgen dat deze taak niet vergeten wordt of te zwaar komt te drukken op de beheerteams van gemeenten. Tegelijk is het nodig dat juist ook de mensen bij grondzaken, vergunningverlening en coördinatie en toezicht voldoende bemensd en gesteund zijn.

Het achtergrondrapport is hieronder te vinden, de ROB zal nog komen met een advies deze week op basis van dit rapport: https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2024/02/21/onderzoek-kosten-decentrale-uitvoering-van-het-klimaat–en-energiebeleid