Publicatie over lokale (Lagetemperatuur)warmtebronnen op een warmtenet

In deze publicatie komen 8 cases voor die lokale warmtebronnen hebben gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerpen van een warmtenet. Het gaat dan om lagetemperatuurbronnen. De titel is optimistisch ‘het kan wél’. Maar juist de uitdagingen en strubbelingen komen kort en bondig aan bod. Hiermee geeft de publicatie een goed overzicht en gespreksstof voor iedereen die -ook zijdelings- met plannen over lagetemperatuurbronnen te maken krijgt.

Bron: Het casusboek is uitgebracht binnen ‘COIL – Samen Leren voor de Warmtetransitie’, een project
van DRIFT, The Dutch Research Institute for Transitions, in opdracht van Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) en het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren
Energie (onderdeel van de Topsector Energie). COIL richt op het versnellen van de warmtetransitie
door innovatieve doorbraken te stimuleren.

https://drift.eur.nl/nl/publicaties/het-kan-wel-duurzame-warmtenetten-met-lokale-bronnen/