NVDE-handvatten voor gemeenten bij uitrol logistieke laadinfrastructuur

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft een handreiking gepubliceerd om gemeenten te helpen bij de uitrol van laadinfra. Iedere gemeente maakt of heeft al beleid gemaakt over laadinfrastructuur. Dit beleid is in de meeste gemeenten in eerste instantie gericht op personenvervoer. Voor logistiek vervoer zijn nog weinig handvatten en voorbeelden te vinden.

Momenteel zijn ongeveer 852.000 Nederlandse bestelwagens en 140.000 vrachtwagens, waarvan slechts 0,3% zero- emissie is. De markt voor zero-emissie logistiek staat dus nog in de kinderschoenen. Voor grootschalige uitrol van zero-emissie logistiek zal veel private en (semi) publieke laadinfrastructuur nodig zijn die grotere vermogens kunnen leveren. Deze laadinfrastructuur is met name nodig op bedrijventerreinen, waar minstens 80% van de laadvraag vandaan zal komen. De doorlooptijden voor realisatie van voldoende netcapaciteit vormen een bottleneck.

Gemeenten spelen een essentiële rol in de tijdige realisatie van deze laadinfrastructuur. Deze rol gaat verder dan doelstellingen neerleggen en zero-emissiezones instellen. Het is belangrijk dat gemeenten nu de regie nemen, zodat doelstellingen gehaald worden. Deze actieve rol is noodzakelijk voor zowel (semi-) publieke laadinfrastructuur, als private laadinfrastructuur. De NVDE roept dan ook op om hier direct mee aan de slag te gaan.

Deze handreiking geeft gemeenten handvatten om een efficiënte en succesvolle uitrol van laadinfrastructuur te realiseren, welke randvoorwaardelijk zijn voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen in de logistiek.

Bron: NVDE, 12 mei 2022