Nieuwsbrief Kenniscafés voor gemeenten over antennes en 5G: terug- en vooruitblik

In 2021 startte het Antennebureau met kenniscafés voor gemeenten over antennes en 5G. In deze nieuwsbrief bespreken ze de belangrijkste tips en tricks uit die kenniscafés. Ook kijken we vooruit naar het kenniscafé over 5G en fieldlabs op 16 februari 2022.

Onderwerpen

Achtergrond kenniscafés voor gemeenten

Uit het onderzoek naar de informatiebehoefte van de doelgroepen van het Antennebureau bleek dat veel gemeenten behoefte hebben aan meer informatie over mobiele communicatie en 5G. Ook in de contacten met gemeenten merkten we een behoefte aan meer informatie over specifieke onderwerpen zoals wet- en regelgeving, gezondheid, de planning van zendmasten en nut en noodzaak van 5G. Om in die behoefte te voorzien organiseerden we deze kenniscafés over antennes en 5G voor gemeenteambtenaren en -raadsleden.

Bron: Nieuwsbrief Antennebureau, 20 januari 2022