Nieuwe tunnelboormethode maakt lange horizontale boring mogelijk

Afgelopen weekend boorde TenneT samen met aannemer NRG en onderaannemers Denys en Kouwenberg met een nieuwe tunnelboormethode een elektriciteitskabel over bijna 2000 meter in de grond. Deze pilot werd afgelopen weekend succesvol uitgevoerd en kon de mantelbuis, waarin de elektriciteitskabels komen te liggen, worden ingetrokken. Deze nieuwe boormethode werd nog niet eerder over deze afstand  toegepast en is daarmee een primeur. Voor een deel van het tracé Tilburg Noord – Best werd als proef met deze boormethode E-Power-Pipe op ongeveer 2 meter diepte een lange horizontale tunnel geboord.

Nieuwe methode: E-Power-Pipe
Met deze nieuwe E-Power-Pipe methode, ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht, is het mogelijk een afstand van zo’n 2 kilometer in één keer te boren. Een voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de korte reparatietijd bij een storing. Tot nu toe worden kabels op een diepte van 5 tot wel 25 meter aangelegd. Door de ondiepe ligging bij deze nieuwe boormethode is de kabel veel makkelijker te benaderen. En kan sneller, binnen 2 weken, worden gerepareerd. Daardoor is de leveringszekerheid van elektriciteit aanzienlijk hoger en zijn de onderhoudskosten lager. Daarnaast en minstens zo belangrijk, zorgt deze nieuwe methode voor minder overlast voor de omgeving.

Veelbelovend en minder belastend voor omgeving en natuur
Hans van Tol projectmanager bij TenneT: “Samen met de markt is de afgelopen jaren gewerkt aan alternatieven voor de bestaande aanlegmethoden voor een hoogspanningsverbinding. Een van de resultaten is deze werkwijze waarmee we in de toekomst tot mogelijk 5 kilometer in één keer horizontaal kunnen boren. Dit geeft minder overlast voor omwonenden en routes/tracés kunnen mogelijk korter zijn. Dankzij deze methode belasten we de natuur en het landschap veel minder en kan het werk ook sneller worden gedaan dan met bijvoorbeeld open ontgravingen. Een win-win situatie voor alle partijen.”

Optimale boortechniek afhankelijk van diverse aspecten
In het onderzoek naar diverse boortechnieken over lange afstanden werkte TenneT samen met aannemer Heijmans en kabelleverancier Prysmian. Al snel bleek dat er op het gebied van innovatieve boormethoden voor lange afstanden er geen “heilige graal” is. Per situatie wordt gekeken naar de verschillende aspecten om de meest optimale boortechniek te kunnen toepassen. Aspecten als omgeving, samenstelling van de bodem, maar ook de diameter van de kabel, en daarmee de grootte van de haspels, zijn van belang. Daarnaast spelen factoren als bereikbaarheid van de kabel bij storingen, het transport van kabels en mantelbuizen en het vervaardigen van mantelbuizen ter plaatse een rol. Samen met collega’s van TenneT Nederland en Duitsland leidde het onderzoek uiteindelijk tot een systeemontwerp voor ondergrondse boringen, met bijbehorende kabel en de boormethode ‘E-Power-Pipe’.

Pilot tracé Tilburg Noord-Best
De afgelopen maanden is intensief samengewerkt met onze aannemer NRG, onderaannemers Denys en Kouwenberg en de collega’s van Herrenknecht. Deze pilot betekent dat voor het eerst over een dergelijke afstand een elektriciteitskabel met een horizontale boring in de grond wordt aangebracht. Bas Swinkels, Innovation Manager TenneT: “We hebben de markt uitgedaagd met oplossingen te komen voor het aanleggen van langere tracédelen met een ondergrondse kabel, waarbij we uitgangspunten hanteren als minder overlast voor mens en omgeving en tegen acceptabele kosten. De energietransitie brengt veel uitdagingen met zich mee. Voor TenneT betekent dit bijvoorbeeld uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet om de hoge leveringszekerheid te behouden. In Duitsland en Nederland moet de komende 10 jaar minimaal 3000 kilometer (ondergrondse) kabel worden aangelegd. Deze werkzaamheden willen we uitvoeren met zo min mogelijk impact op de omgeving: stad, mens én (kwetsbare) natuur. Het in hoog tempo ondergronds brengen van bestaande en nieuwe verbindingen met deze nieuwe methode kan een goede oplossing zijn en heeft potentie voor de toekomst.”

Bron: Tennet, 31 januari 2022

Foto: Chris Pennarts