Netbeheerders handhaven betrouwbaarheid stroom- en gasnetten

Consumenten en bedrijven zaten in 2020 gemiddeld 21 minuten zonder elektriciteit en 62 seconden zonder gas. Daarmee was de betrouwbaarheid van de energienetten op een vergelijkbaar niveau als de afgelopen jaren. Graafschade blijft de belangrijkste oorzaak van storingen.

Branchevereniging Netbeheer Nederland publiceert jaarlijks cijfers over het aantal storingsminuten in de elektriciteits- en gasnetten. Dat cijfer geeft de gemiddelde duur aan dat een klant zonder elektriciteit of gas zat. Voor elektriciteit ligt dit meestal tussen de twintig en dertig minuten, terwijl bij gas beter van storingsseconden gesproken kan worden: gemiddeld zit een gasklant over een heel jaar gezien ongeveer een minuut zonder.

In werkelijkheid is het aantal storingsminuten natuurlijk niet eerlijk verdeeld over alle aangesloten huishoudens en bedrijven. Veel klanten worden jarenlang helemaal niet getroffen door een storing, en wie wel er wel mee te maken krijgt, zit dus doorgaans langer zonder stroom of gas dan het gemiddelde storingscijfer. Gemiddeld krijgen aangeslotenen in Nederland eens in de drie jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 140 jaar met een gasstoring.

Met 21 storingsminuten voor elektriciteit en 62 seconden voor gas was 2020 een gemiddeld jaar. De cijfers zijn iets hoger dan in 2019, maar dat jaar was de storingsduur in de netten dan ook uitzonderlijk laag.

Net als in eerdere jaren staat graafschade bovenaan als oorzaak van storingen. Ruim een kwart van alle storingen in de energienetten was in 2020 direct toe te schrijven aan graafwerkzaamheden, aldus Netbeheer Nederland.

Bron: Energeia, 8 maart 2021