Nederland: succesvolle proeven met waterstof door bestaande aardgasleidingen

Het uitgebreide en goed onderhouden aardgasnetwerk in Nederland blijkt zeer waardevol bij de overgang naar schone energie. Nu uit verschillende testen is gebleken dat zowel het hoofdnetwerk van de Gasunie als de netwerken van de regionale netbeheerders zonder al te veel aanpassingen kunnen worden gebruikt, kunnen beleidsmakers aan het werk. Waakhond Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) signaleert dat de overgang van aardgaspijp naar waterstofpijp geen noemenswaardige problemen oplevert.

De afgelopen jaren zijn op meerdere plekken in Nederland voormalige aardgaspijpen overgegaan naar waterstof. In de provincie Zeeland heeft de Gasunie in 2018 op deze wijze de bedrijven Dow en Yara met elkaar verbonden met een 12 kilometer lange pijp. Het ene bedrijf heeft waterstof uit het productieproces over en het andere bedrijf heeft waterstof nodig. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof, meldt de Gasunie.

In Uithoorn heeft netbeheerder Stedin twee jaar geleden succesvol een project met woonhuizen uitgevoerd. Vlak voordat de woningen zijn gesloopt heeft de netbeheerder waterstofgas in de oude aardgasleidingen ingevoerd. Hierbij is gebleken dat de tientallen jaren oude leidingen prima geschikt zijn voor waterstof. De woningen in Uithoorn werden tijdens deze test niet meer bewoond.

In het Gelderse Lochem is in december een test van start gegaan in vrijstaande monumentale woningen die nog wel bewoond worden. Inmiddels worden 12 woningen via de oude aardgaspijp van waterstof voorzien en is de cv-ketel vervangen door een exemplaar dat werkt op waterstof. De eerste testen zijn zeer positief. Bij ongeveer 20 procent van de deelnemende huizen werden wel lekken gemeten, maar volgens installateur Kimenai waren deze lekken ook gesignaleerd als er een aardgastest was uitgevoerd. “Dit lekpercentage is al jarenlang een landelijk gemiddelde, dus waterstofgas lijkt niet op meer problemen te stuiten dan aardgas”, meldt directeur Ruud Kimenai op een waterstofsymposium in Lochem.

Nederland beschikt over 135.000 kilometer aardgasleidingen. Dit varieert van hogedrukleidingen met een doorsnede van meer dan 1 meter van de Gasunie tot kunststofpijpen van enkele centimeters doorsnee van de regionale netbeheerders. Nagenoeg alle woonhuizen in Nederland zijn aangesloten op het aardgasnetwerk.

Bron: Waterstofmagazine, 9 februari 2023

Foto: In Lochem stroomt waterstofgas vanuit de voormalige aardgasleiding in de straat naar een van de deelnemende woningen (Waterstofmagazine).