Liander kan starten met test waterstof voor verwarming woonhuizen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft netbeheerder Liander groen licht gegeven voor het verwarmen van woningen met waterstof in een proefproject in Lochem. De tien woningen krijgen waterstofgas via het bestaande gasnet een combi-ketel wordt gevoed die zorgt voor warm tapwater en verwarming. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) is aangewezen als toezichthouder.

De ACM stelt dat het belangrijk is dat bedrijven en consumenten ervaring opdoen met het gebruik van waterstof voor de verwarming van woningen aangezien het mogelijk ook bij de verwarming van bepaalde typen woningen in de toekomst een rol gaat spelen. “De ACM staat open voor meer proefprojecten met waterstof”, stelt bestuurder Manon Leijten van de ACM. “Netbeheerders kunnen zich met hun plannen dus melden bij de ACM.”

Om netbeheerders deze experimenteerruimte te geven, publiceerde de ACM in juli het Tijdelijk kader waterstofpilots waarin de voorwaarden zijn vastgelegd. Wetgeving voor het gebruik van waterstof voor dit doel bestaat namelijk niet. Het gedoogbeleid via dit ‘tijdelijk kader’ geldt maximaal vijf jaar, of tot er nieuwe wetgeving is. Ook Liander werkt met een gedoogbeslissing van de ACM op basis van dit tijdelijke kader.

Deze tijdelijke regels moeten vooral huishoudens beschermen. Deelname aan een proefproject is uitsluitend vrijwillig en er moet voor de consument geen verschil zijn tussen het verwarmen van de woning met waterstof of met aardgas. Ook moet de aanvoer van waterstof gegarandeerd zijn zodat mensen niet in de kou komen te zitten, en moeten de kosten duidelijk zijn. Bij het proefproject in Lochem betalen huishoudens straks net zoveel voor de geleverde waterstof als zij nu voor hun aardgas betalen, aldus de ACM. Ook moet de netbeheerder de situatie van vóór het proefproject kosteloos herstellen als de levering van waterstof niet langer gegarandeerd kan worden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de veiligheidseisen voor dit soort waterstofprojecten vastgelegd in richtsnoeren: een ‘Generiek richtsnoer waterstofveiligheid’, en speciaal voor vier proefprojecten een ‘Aanvullend richtsnoer waterstofpilots in de gebouwde omgeving’. Naast Lochem staan er nog drie proefprojecten op stapel en wel in Stad aan ’t Haringvliet(Stedin – 600 woningen), Hoogeveen (Rendo, maximaal 200 woningen) en Wagenborgen (Enexis, 50 tot 60 woningen). Het ministerie heeft SODM aangewezen als toezichthouder om de veiligheid bij de distributie van waterstof bij al deze projecten te garanderen.

Bron: Energeia, 1 november 2022