Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Eind vorig jaar is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) gepubliceerd door de werkgroepen die in Limburg en Noord-Brabant bezig waren met de daar op sommige locaties acute problemen. Al vrij snel werd een oplossing gevonden door de speciaal coördinator Ben Voorhorst voor de lokale problematiek. De werkgroepen gingen hierna door en schetsen een route hoe de netcongestie landelijk aan te pakken. In deze werkgroepen zat, begrijpelijkerwijs vanwege de aanleiding, een zwaartepunt op de e-netbeheerders. De vertaling van deze problematiek naar een Landelijk Actieprogramma verdient echter wat ons betreft een bredere en gelijkwaardige coalitie. Wij constateerden onder andere dat in dit programma nog onvoldoende aandacht is voor de bredere positie van gemeenten en wat zij nodig hebben. Tegelijk zijn gemeenten onmisbaar om een plan tot slagen te brengen gezien de oplossingen veel invloed hebben op de boven- en ondergrondse ruimte. Ook zijn een aantal oplossingen genoemd in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) die op het oog snelheid geven, maar die juist problemen geven op uitvoerbaarheid, andere (rijks)doelen en toekomstige ontwikkelingen. In het LAN staan overigens wel genoeg aanknopingspunten om samen tot een uitvoerbaar plan te komen.

Behandeling Kamercommissie EZK

Op 9 maart was de behandeling in de Kamercommissie. GPKL stuurde voorafgaand een brief naar het ministerie van EZK met het doel om gemeenten nauw bij de uitwerking van het programma te betrekken. Minister Jetten benadrukte bij de behandeling om óók meer de regie te leggen bij gemeenten. Belangrijk zijn ook de gesprekken -waaronder burgerberaadgesprekken- in het Expertteam Energiesysteem 2050.

Knipperen van de lichten

Op de dag voor en van de behandeling van het LAN verspreidde een netbeheerder het persbericht dat we in Nederland moeten wennen dat soms de lichten knipperen. Het artikel werd veelvuldig geciteerd in de commissie en de Minister zelf.

Foto: Chris Pennarts