Laagspanning & netcongestie: Maatregelen in een actieagenda

Maandag 22 januari is de actieagenda netcongestie laagspanning naar de Tweede Kamer gestuurd. In de actieagenda staat een grote variatie aan logische, maar soms ingewikkelde, maatregelen inclusief stappen om die uit te voeren.

Wat kunnen en moeten we hiermee?

De analyse is scherp, zeker als je de eerste paar bladzijden overslaat. Over netcongestie zelf staan goede vragen die je kunt gebruiken om erachter te komen waar de netcongestie ‘m op dit moment en in de verwachting nu echt ligt. Zijn dit de bekende ’10 minuten rond 17uur’ of zit het vaker, zitten er ook dips? Alleen zo kun je een goed gesprek hebben over verdere aanpak en maatregelen. Het inregelen van NUTS-overleggen met agenda’s en vragen wordt ook neergelegd bij regionale overlegorganen, waaronder de RES. Deze zouden veel meer de directe gesprekken van gemeenten moeten structureren en faciliteren in plaats van andersom. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op gelijkwaardig samenwerken tussen gemeenten en -in dit geval elektriciteits- netbeheerders.

Toch ook wat kritische punten

In de inleiding wordt de aanname gedaan dat vergunningen de transitie vertragen. In het verdere stuk blijkt dat dit niet een hoofdoorzaak is, maar veel mensen en zeker journalisten komen niet verder dan de inleiding. Daarnaast zijn er bij snelle lezing wat aannames in het stuk geslopen over elektrisch vervoer en de kennis en snelheid over NAL/RAL (laadpaleninfrastructuur) en de snelheid van besluitvorming over warmtevoorziening. Belangrijkste is nog wel het ontbreken van een aanmoediging om dit met andere beleidsterreinen effectief te laten zijn. Zo staan er prima maatregelen in over een regelmatig NUTS-overleg inclusief vragen, maar niet de suggestie dit af en toe (NUTS of met groen/ wegen etc.)breed te doen en niet tot elektriciteit of energie te beperken.

Direct naar de bron

Hier lees je de Actieagenda netcongestie laagspanning zoals verstuurd op 22 januari naar de Tweede Kamer.