Grondverzet en Aziatische duizendknopen

Het GOO (Gelders Ondergrond Overleg) werkt samen aan een gezonde en vitale Gelderse bodem. Samen werken de Gelderse bodemprofessionals, met professionals uit andere vakgebieden, aan ruimtelijke opgaven waarbij bodem en ondergrond een rol spelen. In januari was het thema Grondverzet en Aziatische duizendknopen, wat ook voor aanleg van kabels en leidingen steeds meer een probleem is. Zij hebben een uitgebreide FAQ opgesteld die voor iedereen bruikbaar is.