Glasvezelkabel door ontstoppingsput

Bij een rioolverstopping ontdekte de ontstopper dat dwars door de ontstoppingsput een glasvezelkabel was geschoten. Een stuk van de putwand is in meerdere delen in de put gevallen. Die brokstukken hebben de afvoer geblokkeerd, samen met door het gat ingelopen zand en doorgespoelde vaste delen.

De betreffende jaren ’70 wijken zijn de eerste helft van 2021 verglaasd. Overal zijn de leidingen in een sleuf in het trottoir gelegd. Vervolgens is een aftakking per huis met een boring van de stoep naar het huis gedrild. Later trok of drilde men die aftakking van voordeur naar meterkast.

In de betreffende wijk ligt bij elk huis een vergelijkbare ontstoppingsput. De kans is groot dat bij meer huizen in deze wijk óf de ontstoppingsput is doorboord, of dat de glasvezelleiding zodanig over het deksel ligt dat deze niet meer open kan.

Deze methode van aanleg komt in Nederland veel voor en eventuele problemen doen zich pas na jaren voor. De komende jaren openbaren zich veel schades op particulier terrein als gevolg van deze aanlegmethode.

Bron: Stichting RIONED, 30 april 2021.