Gemeenteraad ligt dwars bij structurele netversterking in congestiegebied Neerijnen

Netbeheerder Liander loopt in de tuindersregio West-Betuwe mogelijk flinke vertraging op bij een stationsuitbreiding, omdat de gemeenteraad het daarvoor benodigde bestemmingsplan heeft afgekeurd. Als Liander op zoek moet naar een nieuwe locatie kunnen nieuwe bedrijven en woonwijken op zijn vroegst in 2026 worden aangesloten, terwijl de capaciteitsuitbreiding eigenlijk in 2023 klaar had moeten zijn.

De congestieproblemen in het elektriciteitsnet blijven zich opstapelen. De netbeheerders kunnen in veel gebieden de groeiende vraag naar transportcapaciteit niet bijbenen. Naast een tekort aan technisch personeel en lange doorlooptijden van projecten, is in sommige gevallen ook het vinden van geschikte locaties voor netuitbreidingen een probleem.

Dat laatste lijkt zich nu voor te doen in de Gelderse gemeente West-Betuwe, waar veel glastuinbouwbedrijven zijn gevestigd en waar sinds 2019 geen transportcapaciteit meer beschikbaar is voor nieuwe grootverbruikers. In de gemeente bevindt zich ook het glastuinbouwgebied Neerijnen, momenteel de enige plek waar door een regionale netbeheerder congestiemanagement wordt toegepast. Zowel voor verbruik als teruglevering van elektriciteit zit het stroomnet vol.

Uitbreidingsplannen van bedrijven en woningbouwplannen moeten daarom wachten op een netversterking door Liander. De netbeheerder moet daarvoor het bestaande verdeelstation uitbreiden, of een nieuw station bouwen. Volgens Liander is een “uitbreiding direct grenzend aan het bestaande elektriciteitsstation de beste oplossing”. Naast het bestaande station kan de uitbreiding het snelst plaatsvinden tegen de laagste kosten, geeft het de minste overlast voor de omgeving en is het ook technisch de beste oplossing, omdat aangesloten kan worden op de bestaande infrastructuur.

Verrassing
Maar een bestemmingsplanwijziging die de netuitbreiding naast het station mogelijk moest maken, is eerder dit najaar afgekeurd door de gemeenteraad. Een meerderheid van de gemeenteraad zag de komst van een nieuw transformatorgebouw op die locatie niet zitten, hoofdzakelijk omdat het niet goed in de omgeving zou passen. Dat kwam voor Liander, dat naar eigen zeggen in samenspraak met de gemeente alle voorbereidingen voor de stationsuitbreiding al had getroffen, als een verrassing.

Liander gaat begin december nog in gesprek met de gemeenteraad, zegt woordvoerder Marloes de Vink. De netbeheerder hoopt dat dit alsnog kan leiden tot groen licht voor uitbreiding op de bestaande locatie. “Als wij moeten uitwijken naar een andere nieuwbouwlocatie, moeten we, met de gemeente, helemaal opnieuw beginnen met planvorming voor uitbreiding van het elektriciteitsnet in deze regio. Dit betekent niet alleen dat er meer kosten met maatschappelijk geld gemaakt worden, maar ook dat de oplostermijn minimaal drie jaar opschuift naar 2026.”

Locatie locatie locatie
Het vinden van geschikte locaties is vaker een probleem als er nieuwe stations gebouwd moeten worden. Zo hebben Liander en Tennet er zes jaar over gedaan om het met de gemeente Haarlemmermeer eens te worden over een locatie voor een nieuw transformatorstation bij Schiphol. Doordat de vraag naar transportcapaciteit ondertussen doorgroeide, zoeken de netbeheerders inmiddels naar een locatie voor nóg een nieuw transformatorstation. En volgens De Vink heeft de bouw van elektriciteitsstation De Weel, bij Schagen in Noord-Holland, in totaal ook twaalf jaar geduurd door langlopende omgevings- en andere procedures.

“Maar we zien ook goede voorbeelden”, zegt De Vink, “bijvoorbeeld in Duiven”. “Hier zijn we heel erg constructief in gesprek en heeft de gemeente pro actief in overleg met ons een plek gevonden. Het is een vrij uitzonderlijke situatie dat een gemeente uit zichzelf een kavel aanbiedt. Duiven heeft ingezien dat we nú moeten handelen om het energienet van de toekomst te ontwikkelen.”

Bron: Energeia, 25 november 2021

Foto: Tennet ondersteuningstation