Gemeenten willen meer regie van Rijk bij uitrol FTTH en 5G

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt het Rijk om meer ondersteuning bij de uitrol van FTTH en 5G. De VNG doet dat in een open brief aan het ministerie van EZK en de Tweede Kamer, die deze week de begroting van EZK behandelt.

De VNG gaat uit van vijf miljoen extra glasvezelaansluitingen en een paar honderd extra antenne-opstelpunten in de komende jaren. De gemeenten moeten daarvoor werkzaamheden uitvoeren. De VNG roept het rijk op om meer aandacht te geven aan die taken. De gewijzigde Telecommunicatiewet eist dat iedere gemeente een antennebeleid heeft. Het rijk wil ook graag dat de processen en regels rond graafbeleid en antennebeleid worden geharmoniseerd.

Gemeenten zien procedures op zich af komen

Gemeenten zien echter ook het scenario dat telecomaanbieders elkaar bestrijden in ‘makkelijke’ gebieden, terwijl ze niet willen uitrollen in onrendabele wijken, stadscentra of buiten de bebouwde kom. Inwoners die worden overgeslagen, leggen hun onbegrip bij de gemeente neer. Ook de plaatsing van zendmasten leidt tot veel debat en hoge kosten door beroepsprocedures.

De VNG en gemeenten werken graag mee aan betere infrastructuur. Zij vragen wel meer geld en aandacht voor ondersteuning van gemeenten bij implementatie van regelgeving en aanleg van infrastructuren. “Gemeenten moeten de regie kunnen blijven voeren over de graafwerkzaamheden en plaatsing van antennes zoals onze inwoners van ons verwachten. Dit in samenspraak met alle partijen en met aandacht voor de energietransitie en klimaatadaptatie, om een digitale tweedeling en verrommeling van de bodem en de openbare ruimte te voorkomen.”

Bron: Telecompaper, 1 november 2021