Gemeenten willen kunnen sturen op rol publieke partij bij warmtebedrijf

Gemeente willen kunnen sturen op welk type warmtebedrijf in hun gemeente de warmtevoorziening op zich gaat nemen en de mate waarin dat een publiek bedrijf is. Dat is in het voorstel Wet collectieve warmtevoorziening niet mogelijk. Gesprekken met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat lopen.

De gemeenten willen graag de mogelijkheid om te kunnen kiezen voor een warmtebedrijf waar bijvoorbeeld publieke partijen als netbeheerders een grote rol hebben. “Wij willen kunnen sturen op het model dat er komt”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk (Utrecht, GroenLinks). Zij stelt dat een dergelijke expliciete keuze volgens het ministerie botst met de Europese mededingingsregels, omdat dan andere partijen worden uitgesloten. Met het huidige wetsvoorstel komen bepaalde gemeenten in het nauw die al voortvarend van start waren gegaan met warmtetransitieplannen. Van Hooijdonk: “Sommige gemeenten hadden al een ander model gekozen dan in de nieuwe warmtewet wordt toegestaan. Dat is wel zuur.”

EZK en VNG

EZK laat weten in overleg te zijn met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) over het wetsvoorstel en wil eerst de uitkomst van deze gesprekken afwachten voor het met een reactie komt. Ook de VNG zegt dat de samenwerking op de warmtewet tot nog toe goed is verlopen.

Woordvoerder Esther Verhoeff zegt: “We hebben punten ingebracht, daar is naar geluisterd, en nu moeten we de puntjes op de i zetten.” De wens om van tevoren te kunnen sturen op het type warmtebedrijf, met name de verhouding tussen publieke en private partijen, leeft niet bij alle gemeenten evenzeer, aldus de woordvoerder. “Maar voor een aantal gemeenten is het belangrijk om deze mogelijkheid te krijgen.”

Warmtenetten
In de overgang van verwarming op aardgas naar CO₂-arme verwarming is een grote rol voorzien voor warmtenetten. De Wet collectieve warmtevoorziening, in de wandelgangen de Warmtewet 2 genaamd, moet regelen hoe dergelijke warmtenetten eruit komen te zien. Gemeenten krijgen de bevoegdheid een warmtebedrijf aan te wijzen, dat dan verantwoordelijk is voor de hele keten, van bron via net tot levering voor een bepaalde periode (vaak enkele decennia). Nu is dat vaak een privaat bedrijf.

Naar aanleiding van de reacties op de terinzagelegging van het wetsvoorstel heeft toenmalig minister Eric Wiebes (EZK, VVD) nog een aantal aanpassingen aangebracht, onder andere dat publieke bedrijven zoals netbeheerders een rol kunnen spelen bij de warmtenetten. De netbeheerders kunnen bijvoorbeeld deelnemen in een joint venture waarbij het warmtebedrijf de verantwoordelijkheid voor de keten draagt, of zij kunnen als eigenaar van de infrastructuur samenwerken met het warmtebedrijf dat verantwoordelijk is voor de hele keten.

Bron: Energeia, 23 maart 2021