Gemeente gaat concurrentie aan bij zoeken naar aardwarmte Amsterdam

Een consortium van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en energiebedrijven Eneco en Vattenfall willen naar aardwarmte gaan zoeken in de regio Amsterdam. Ze dienen op korte termijn een aanvraag in bij het ministerie van EZK voor een opsporingsvergunning die grofweg de hele stad omspant. Daarmee gaat het consortium de concurrentie aan met twee eerdere vergunningaanvragers.

Vattenfall en Eneco zijn eigenaar van de warmtenetten in de regio Amsterdam en hopen op termijn aardwarmte uit lokale bronnen te kunnen leveren aan de inwoners van de regio.

De precieze grenzen van het beoogde zoekgebied zijn nog niet bekend, omdat de partijen op dit moment de laatste hand aan de aanvraag leggen. Maar volgens de gemeente Amsterdam omvat het gebied de warmtenetten in Amsterdam en Diemen “met ongeveer drie kilometer daaromheen”. Dat zou betekenen dat de hele gemeente zo ongeveer in het zoekgebied valt.

Daarmee gaat het consortium de concurrentie aan met eerdere aanvragers in de regio, om precies te zijn met partijen die naar aardwarmte willen zoeken in de gebieden Westeinder 1, dat zo ongeveer de zuidelijke helft van Amsterdam omvat, en het gebied Amstelveen-Haarlemmermeer 1, in Amsterdam Nieuw-West. Deze twee gebieden zijn nog niet toegekend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), wat het mogelijk maakt een concurrerende aanvraag te doen. EZK maakt niet bekend wie de eerdere twee aanvragen hebben gedaan.

Het gebied overlapt niet met Almere-Diemen 1, waarvoor Vattenfall eerder al een opsporingsvergunning aanvroeg, samen met de gemeente Almere en afval- en energiebedrijf HVC. Volgens woordvoerder Anouk IJfs sluit de huidige aanvraag in Amsterdam aan op dit gebied.

Voortbouwen op verkennend onderzoek

Voordat Eneco en Vattenfall de gewenste Amsterdamse aardwarmte kunnen invoeden op hun warmtenetten, zal er nog heel wat water door de Amstel stromen. Het is nog onduidelijk welke plekken in de regio geschikt zijn voor een geothermiebron. Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO voeren op dit moment een verkennend onderzoek uit naar de potentie van aardwarmtewinning op verschillende plekken in Nederland, waaronder Amsterdam. De resultaten van dat onderzoek volgen naar verwachting in 2022.

Als EZK de opsporingsvergunning verleent -het departement hanteert een streeftermijn van tien maanden bij het afhandelen van aanvragen- kan het consortium op basis van dit verkennende onderzoek gericht gaan zoeken naar mogelijke aardwarmtelocaties. Als de ondergrond geschikt blijkt, kunnen de vier betrokken partijen over drie jaar mogelijk een startvergunning aanvragen, waarmee ze mogen boren naar aardwarmte.

Bij het aanvragen van opsporingsvergunningen is het gebruikelijk om meteen een uitvoerder aan te wijzen. Dat is in dit geval Vattenfall. Maar mocht er eenmaal zicht zijn op de realisatie van concrete aardwarmtebronnen, dan willen de vier partijen “ruimte bieden voor ervaren aardwarmte-ontwikkelaars om in een latere fase betrokken te worden”.

In 2040 alle woningen van het aardgas

Amsterdam heeft de ambitie om in 2040 alle huizen en kantoren van het aardgas te hebben. Volgens de warmteplannen die de gemeente vorig jaar presenteerde, zal een warmtenet voor ruim de helft van de wijken het geschiktste alternatief zijn. Het doel is om in dat jaar 350.000 woningequivalenten aangesloten te hebben op een warmtenet met een temperatuur van 70°C, en nog eens 85.000 op een warmtenet van 40°C.

In bijvoorbeeld de binnenstad (circa 112.000 WEQ) zal dat niet lukken, omdat het in het kleine centrum moeilijk is om het warmtenet uit te breiden en de huizen er oud en doorgaans slecht geïsoleerd zijn.

Bron: Energiea, 18 februari 2021

Foto: Rotterdam