Feiten en cijfers over schade door graafwerkzaamheden 2021

De nieuwste infographic geeft het graafschadebeeld over 2021 weer. De graafschadecijfers over 2021 laten zien dat er geen sprake is van een trendbreuk in de graafschadecijfers. Sinds 1 januari 2022 legt Agentschap Telecom dan ook de focus op een strikt toezicht- en handhavingsbeleid bij het niet naleven van de voorschriften van de WIBON. Daarmee komt een einde aan een periode waarin de graafketen de ruimte en ondersteuning kreeg om zelf het tij te keren.

Agentschap Telecom heeft in 2021 bedrijven gezien die wel invulling geven aan het zorgvuldig opdrachtgeven en de zorgvuldige uitvoering van de graafwerkzaamheden. Maar ook werd duidelijk dat het collectief heeft gefaald. De beloofde implementatie van de CROW 500 – die een zorgvuldig graafproces faciliteert – is niet gelukt. De toezichthouder heeft de afgelopen jaren op verzoek van de graafketen actief ruimte en ondersteuning gegeven, om zo graafschades terug te dringen. Die ondersteuning blijft. Daarnaast komt het accent nadrukkelijker te liggen op controleren en sanctioneren.

31.00 vermijdbare schades

Op basis van graafschaderapportages die netbeheerders over 2021 hebben aangeleverd, waren ongeveer 31.000 graafschades makkelijk te voorkomen. Dit zijn schades die veroorzaakt werden door onzorgvuldig werken, zoals onvoldoende voorsteken of onvoldoende lokaliseren. Een goede voorbereiding van de graafopdracht is cruciaal. En daar hoort ook een goede werkinstructie aan het gravend personeel bij. Iedere medewerker die graaft, hoort vakbekwaam te zijn om te graven in de buurt van kabels en leidingen. Alleen zo voorkom je vermijdbare onderbrekingen van de essentiële diensten gas, water, elektriciteit en telecommunicatie.

Sanctie beleid AT

De strikte opstelling in handhaving van de WIBON betekent dat bij overtredingen direct een Rapport van bevindingen wordt opgemaakt. Dat is de eerste stap in een sanctietraject. Daarnaast blijft de toezichthouder constructief bijdragen aan het ontwikkelen van de juiste houding en kennis van de graafketen.

Bron: Agentschap Telecom, 31 mei 2021