Uitspraak RvS 2014 project Zijdewindstraat Rotterdam

  • Versie
  • Bestandsgrootte 100.08 KB
  • Datum plaatsing 8 december 2021
  • Laatst geüpdatet 28 december 2021

Het project Zijdewindestraat houdt verband met de reconstructie van de Zijdewindestraat en behelst onder meer aanpassing van de indeling van de rijbanen, parkeervakken en trottoirs, waarbij tevens de verharding wordt vernieuwd en aan één kant van de straat een reeks bomen wordt geplaatst. Om de realisatie daarvan mogelijk te maken, dient een door Evides in stand gehouden waterleiding, gelegen in de openbare ruimte, te worden verlegd naar de overzijde van de straat. Met de reconstructie van de Zijdewindestraat wordt invulling gegeven aan het door het college vastgestelde projectplan Rotterdamse Stijl, waarvan de Bomenstructuurvisie onderdeel uitmaakt.