De nieuwe Telecommunicatiewet

Op 2 maart 2022 trad de aangepaste Telecommunicatiewet in werking. Daarmee is Europese regelgeving voor vaste en mobiele communicatie doorgevoerd in Nederlandse wetgeving.

Lees hier wat de belangrijkste veranderingen op het gebied van mobiele communicatie en antenneplaatsing zijn en wat dit betekent voor je gemeente.

Waarom is de Telecommunicatie wet gewijzigd?

Op 11 december 2018 publiceerde de Europese Commissie de Telecomcode, een richtlijn voor vaste en mobiele communicatie. Omdat de Telecomcode een Europese Richtlijn is, moeten alle Europese lidstaten de Telecomcode opnemen in hun eigen wet- en regelgeving.

Wat is er veranderd voor mobiele communicatie?

In de Telecommunicatiewet zijn verschillende zaken gewijzigd voor zowel mobiele als vaste communicatie. Hieronder lichten we vier wijzigingen toe die relevant zijn bij de plaatsing van nieuwe antenne-installaties en kleine antennes (vaak small cells genoemd) voor mobiele communicatie:

  • Eigenaren van zendmasten moeten instemmen met redelijke verzoeken om hun fysieke infrastructuur te delen;
  • Gemeenten kunnen gedeeld gebruik opleggen van bestaande infrastructuur;
  • Gemeenten moeten meewerken aan redelijke verzoeken voor de plaatsing van small cells op gemeentelijke infrastructuur;
  • Small cells moeten in het Antenneregister geüpload worden.

Wat merk je van de veranderingen?

Vooral gemeenten, mobiele operators en eigenaren van zendmasten zullen in de praktijk iets merken van de wijzigingen in de Telecommunicatiewet, omdat zij het meeste te maken hebben met het plaatsen van nieuwe antennes. Voor het algemene publiek is de verplichting voor aanbieders om in het Antenneregister aan te geven of een antenne-installatie een small cell het meest in het oog springend.

Het Antennebureau help!

Bij het Antennebureau kun je terecht voor alle informatie over de wet- en regelgeving voor antennes. Je kunt hen vragen voor een (digitale) voorlichting, en ze organiseren meerdere keren per jaar cursussen voor professionals en kenniscafés voor gemeenten. Heb je vragen over de aangepaste Telecommunicatiewet? Die beantwoorden ze graag. Stuur je vraag naar info@antennebureau.nl, dan krijg je zo snel mogelijk een antwoord van hen.

Bron: Antennebureau, 20 mei 2022