De kleur zegt niet alles!

Het thema ‘De kleur zegt niet alles’ verwijst naar het feit dat de kleur leiding niet bepalend is voor het te transporteren product. Deze informatiebrochure is een initiatief van het Aannemerscollectief en is opgesteld na een veiligheidsdag om elkaar over dit thema te informeren. Dat doen zij voornamelijk aan de hand van praktijk-voorbeelden.

Het doel is iedereen bewust maken van de risico’s en zoveel mogelijk ongevallen voorkomen.