CROW500 proof per 1-1-2022

Sinds 1 januari 2017 is de richtlijn CROW 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen’’ van kracht. Deze richtlijn beschrijft het proces om vermijdbare graafschades te voorkomen. Inmiddels legt de rechter deze richtlijn uit als de vertaling van de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten Netwerken). De komende jaren gaat de schop veelvuldig in de grond om alle maatschappelijke opgaven voor de energietransitie en klimaatadaptatie te realiseren. Het gevolg is een toenemende kans op graafschade. Dit laatste is onwenselijk voor de veiligheid van de medewerkers in de sleuf en de zekerheid van de levering van essentiële diensten.

Ontwikkeling gedigitaliseerd proces
Het afgelopen jaar is een gedigitaliseerd systeem ontwikkeld voor het proces CROW 500 (C5P app). Het systeem ondersteunt het doorlopen van de verplichte stappen in het proces voor de opdrachtgever tot en met de partij die de graafwerkzaamheden uitvoert. Het instrument voorziet in een digitale samenwerking en borgt daarmee dat de benodigde informatie voor een goede risico-inventarisatie, maatregelenplan en werkinstructie. Dit beperkt de kans graafschades.
Het Agentschap Telecom (AT) houdt toezicht op uitvoering van een zorgvuldig graafproces. Zij intensiveren hun handhaving vanaf 1 januari 2022 met mogelijk boetes die makkelijk oplopen tot tienduizenden euro’s. Het Agentschap vindt de ontwikkeling van het instrument een zeer kansrijke waarmee een gemeente gemakkelijk het proces van een zorgvuldige voorbereiding of uitvoering van graafwerkzaamheden borgt. In combinatie met een correcte inhoud is hierdoor de kans op een overtreding gering.

Gevolgen voor gemeenten
Ogenschijnlijk heeft uw gemeente weinig last van graafschades tenzij het een gat in het gemeentelijk riool betreft. Maar elke graafschade heeft tot gevolg dat de openbare ruimte niet bereikbaar is wegens reparatie. Hier hebben burgers en bedrijven last van als ze hun woning of bedrijf onbereikbaar is. Hetzelfde geldt als er een bepaalde tijd geen elektra, water, gas of telecom beschikbaar is. Graafschades leveren ook gevaarlijke situaties op met ernstig letsel van medewerkers en omstanders of nog erger tot gevolg. Geen enkele gemeente wil in het landelijke nieuws komen met dit soort incidenten.

Webinar
Op 2 december organiseerde het KLO een Webinar special voor gemeenten. Hierin spreken de gemeenten Amersfoort en Enschede over het digitale proces voor de CROW500. Deze twee gemeenten gebruiken in enkele projecten dit digitale proces. Kijk hier het Webinar terug.