Capaciteitskaart netbeheerders toont nu ook waar congestiemanagement wordt toegepast

Netbeheer Nederland heeft de netcapaciteitskaart, die een landelijk beeld geeft van de transportcapaciteit op de regionale elektriciteitsnetten, uitgebreid met enkele nieuwe functies. Een belangrijke toevoeging is dat nu ook inzichtelijk is waar congestiemanagement wordt toegepast.

De landelijke capaciteitskaart werkt met kleurcodes die inzichtelijk maken of en zo ja in welke mate er nog transportcapaciteit beschikbaar is in een bepaald gebied. Geel betekent dat transportschaarste dreigt, maar er nog wel beperkt capaciteit beschikbaar is. Oranje houdt in dat een vooraankondiging van structurele congestie is gedaan bij ACM en dat alleen eventueel nog capaciteit beschikbaar kan komen als congestiemanagement kan worden toegepast. En rood betekent tot slot dat er sprake is van structurele congestie, dat congestiemanagement niet kan worden toegepast en dat nieuwe aanvragen voor transport niet worden gehonoreerd.

De kaart bestaat uit twee kaartlagen: een voor de invoeding van elektriciteit door producenten, en een voor afname van elektriciteit door grootverbruikers. De kleurcodes op de kaart zijn niet van toepassing op consumenten en zakelijke kleinverbruikers: zij kunnen in principe overal elektriciteit afnemen en terugleveren.

Congestiemanagement en brondata

Netbeheer Nederland maakt via de kaart vanaf nu ook zichtbaar waar congestiemanagement daadwerkelijk wordt toegepast. Deze gebieden zijn gearceerd: in oranje gearceerde gebieden wordt congestiemanagement toegepast en is ook nog beperkt transportcapaciteit beschikbaar, in rood gearceerde gebieden wordt congestiemanagement toegepast maar zijn de grenzen van dit instrument al bereikt en is er dus geen capaciteit meer beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Op dit moment, zo blijkt uit de kaarten, wordt congestiemanagement in Noord-Brabant en Limburg toegepast voor zowel invoeding als afname, en in Utrecht voor invoeding.

Een andere nieuwe mogelijkheid die de netbeheerders deze donderdag presenteren is de export van de brondata van de kaart naar een Excel-bestand. Per postcodegebied kunnen gebruikers zo de kleurcode ophalen en deze informatie gebruiken voor nadere analyses.

Bron: Energeia, 2 februari 2023