Alliander startte zeer groot aanbestedingstraject

Alliander publiceerde voor de komende jaren haar grootste aanbestedingstraject ooit. In de publicatie vragen zij medewerking van gemeenten en andere overheden in haar 2 voorgenomen programma’s in Noord-Holland en Gelderland. Gemeenten zien de noodzaak van de energietransitie en werken hier zelf ook aan. Gemeenten zien ook nog extra capaciteitsvraag door woonprogramma’s en vervangingsopgaven. Medewerking vragen is wat ongelukkig geformuleerd, want gemeenten zien van alle type netbeheerders en alle type initiatiefnemers heel veel op zich af komen in de openbare ruimte. Samenwerken op een volwaardiger niveau is dan wat ons betreft hopelijk het ambitieniveau waar de uiteindelijke opdrachtnemers ism hun opdrachtgever Alliander naar zullen streven en dit zou zich in 2023 nog kunnen vertalen in aanbestedingsstukken.