Werksessie kabels en leidingen in slappe bodem

Datum: 8 december 2022
Tijd: 09:00 - 12:00
Locatie: Arti Legi, Markt 27, Gouda

Het kenniscentrum bodemdaling en funderingen (KBF) en het COB nodigen nog enkele deelnemers van gemeenten uit om deel te nemen aan de startsessie ‘kabels en leidingen in slappe bodem’ op 8 december in Gouda. Is dit relevant voor jou of een collega? Meld je aan via info@kbf.nl , ook voor vragen.

9.15 – Inloop en verkenning
9.30 – Welkom en KBF: gebouw en kennis/programma’s bodemdaling
(door Robert van Cleef)
9.50 – De Verdieping
per tafels een onderwerp
Verrijken, aanvullen met andere thema’s/vakgebieden.
10.30 – Koffie
10:40 – Schatzoeken
Pak een kennisvraag van de muur waar jij aan wil werken en maak deze concreter:
wat of wie heb je nodig? Laat vervolgens anderen met tips/kennissen
etc. komen waardoor je een stap verder komt. Wie weet hier wat over? Waar
kun je informatie halen? In welk project is dit al eens toegepast? Hiermee kun
je zelf al weer een stap verder komen en selecteren we ook de vragen waarop
we nog geen antwoord weten.
11.10 – Stakeholdersanalyse
Wij maken een voorzet maar maken dit graag verder expliciet met jouw netwerk.
Ter plekke krijg je meer inzicht in waar je zelf nog eens aan kunt kloppen
met vragen.
11.30 – Ranken van complexiteit
Hoe lang duurt het voordat deze kennisvraag kan worden opgelost? We maken
een tijdlijn van een week, een kwartaal, een jaar, 3 jaar?
11.50 – Wrap-up
12.00 – Lunch/netwerken (tot 13.00 uur)
Meld je aan voor de startbijeenkomst via info@kbf.nl