VNG webinar ‘incidentele middelen energie-infrastructuur’ (PMiek)

Datum: 22 april 2024
Tijd: 15:30 - 16:30
Locatie: Aanmelding via energie AT vng PUNT nl , alleen voor gemeenten

Op 22 april van 15.30-16.30 is na aanmelding bij de VNG een webinar te volgen over de zgn ‘incidentele middelen energie-infrastructuur. Netbeheerders en overheden committeren zich bij het opstellen van het pMIEK aan versnelling van de realisatie van energie-infraprojecten, waarbij de urgentie om het elektriciteitsnet te ontlasten ook in beeld moet blijven. De keuzes in het pMIEK hebben een forse impact op gemeentelijk beleid en omgevingsplannen. Betrokkenheid bij dit proces vraagt gemeentelijke inzet vanuit tenminste de domeinen duurzaamheid, ruimtelijke ordening en economie. EZK gaat middelen beschikbaar stellen voor 2024 en 2025 vanuit het Klimaatfonds voor capaciteit om gemeenten hierin te ondersteunen. In dit webinar licht de VNG toe hoe deze middelen het meest effectief kunnen worden ingezet.