Samen Digitaal in de Ondergrond?

Datum: 16 mei 2024
Tijd: 13:00 - 15:30
Locatie: Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft
SAmenwerking

“Ligt de straat nou alweer open?” Ook de afgelopen periode was veelvuldig in kranten te lezen dat werkzaamheden die ná elkaar worden uitgevoerd veel ergernis opleveren bij omwonenden. Soms is dit als gemeente maar moeilijk te voorkomen, zoals bij de aanleg van glasvezelkabels. Maar in veel gevallen kan door betere planafstemming worden gestuurd op gezamenlijk ingrijpen in de ondergrond. Het belang van projectafstemming in de buitenruimte wordt steeds groter. We leven in een tijd van enorme productiegroei in de ondergrond (energietransitie, vervangingsopgave, glasvezelaanleg) maar tegelijkertijd ook behoefte aan efficiëntie door arbeidsschaarste, ruimtegebrek en een lage hindertolerantie. Voor planafstemming is goede data-uitwisseling over plannen en projectvoornemens tussen betrokkenen erg belangrijk.

Een jaar geleden zijn we in de Kennisarena Kabels en Leidingen gestart met het opschalen van de use case ‘Samen in de ondergrond’ (SidO). Dit project noemen we Samen Digitaal in de Ondergrond en is gericht op het organiseren van een laagdrempelige uitwisseling van plangegevens. We baseren ons hierbij op de FAIR principes, met als doel om databronnen interoperabel te maken en op een federatieve manier met elkaar te verbinden. Hierover is meer te lezen op de website.

De afgelopen periode zijn er ontwikkelingen geweest die we met jullie willen delen. Aan de hand van een demo kunnen we laten zien hoe simpel data-uitwisseling over plannen daadwerkelijk kan zijn. Daarnaast zien we een duidelijke samenhang met andere ontwikkelingen op gebied van data. We hebben een digitaal ecosysteem voor ogen waarin volop kans en ruimte bestaat voor slimme toepassingen voor analyse en gebruik van data.

Iedereen kan zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar manon.bouwer@COB.nl