Platformvergadering GPKL – Online

Datum: 7 maart 2024
Tijd: 15:00 - 17:00

Op 7 maart vindt de eerste platform (leden) vergadering van het GPKL plaats. Hiervan zijn er vier per jaar. Twee keer per jaar is dit gecombineerd met een ALV (Algemene Ledenvergadering).