Platformvergadering GPKL – Online

Datum: 7 maart 2024
Tijd: 15:00 - 17:00

Op 7 maart vindt de eerste platform (leden) vergadering van het GPKL plaats.

Bij de actuele stand van zaken komen we uitgebreid terug op de zakelijk recht en gedoogplicht constructies. In de special neemt Sophie Keizer van het ministerie van EZK ons mee in het traject om te komen tot een herziene WIBON. Zij vertelt over hoe een wetswijziging tot stand komt, hoe EZK dit aanpakt en met welke instanties zij dit doen en de dilemma’s en de discussies die lopen.