Kennisarenamiddag Kabels en Leidingen – Zeist 5 september

Datum: 5 september 2024
Tijd: 12:30 - 17:30
Locatie: KNVB-campus te Zeist

Het COB, Mijn Aansluiting en het GPKL nodigen professionals uit de kabels-en-leidingensector graag uit bij de KNVB-campus in Zeist voor de Kennisarenadag K&L. U kunt zich hier meteen aanmelden! We zijn blij dat het COB dit ook dit jaar zo voortvarend oppakt.

De middag begint met een inlooplunch en een plenair, maar interactief, programma. Wat is onze common ground en wat zijn de nieuwste ideeen, struggles en kansen in het vakgebied?

Ook lopen we een aantal afgeronde en nieuwe projecten langs die het afgelopen jaar zijn afgerond of begonnen in de Kennisarena, te denken valt aan:

  • Presentatie van het vernieuwde groeiboek fabels en feiten in de ondiepe ondergrond. Het groeiboek is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving, verrijkt met nieuwe inzichten en ook andere nieuwe en urgente onderwerpen zijn verwerkt. Er wordt nu gewerkt aan een technisch katern voor in het groeiboek.
  • De maatregelencatalogus Verduurzaming van de kabels-en-leidingenbranche is opgeleverd. Met welke maatregel kunnen we direct starten? Denk en praat mee.
  • Kabels, leidingen en bomen leeft enorm in de branche en daarom is een vervolg op het vooronderzoek uit 2023 een logische stap. Denkt u mee over de invulling?
  • De bibliotheek van de Samenwerkwijzer is up-to-date en in een nieuw jasje gestoken. De documenten zijn beter en breder toepasbaar. Past de nieuwe jas u ook?
  • Er zijn stappen gezet in het proces richting een proefsleuvendatabase. Is het haalbaar om tot een database te komen? Luister en denk mee.
  • Ter aanvulling op het groeiboek Catalogus Bundelingstechnieken wordt er gewerkt aan het katern Bundelingstechnieken in beleid, want hoe zorg je ervoor dat bundelingstechnieken worden meegenomen in beleidsplannen en besluitvorming?