Afspraken gemeente Amsterdam en glasvezelaanbieders over gecoördineerde aanleg

De gemeente Amsterdam heeft recent een convenant gesloten met glasvezelaanbieders KPN en Open Dutch Fiber (ODF) om de aanleg van glasvezel in de hoofdstad in goede banen te leiden. Zo zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezel in het historische stadscentrum, waarbij is overeengekomen dat daar door de aanbieders gezamenlijk in één keer glasvezel wordt aangelegd. Dit vanwege de aanwezigheid van de vele historische bouwwerken en ter verlaging van de impact op de vele verkeersbewegingen in de drukke straten.

Voor de overige stadsdelen is overeengekomen dat de partijen niet gelijktijdig in hetzelfde gebied werken, maar voert de gemeente regie over welke partij waar als eerste mag aanleggen. Dat betekent overigens niet dat daarmee wordt uitgesloten dat partijen alsnog in die delen beiden een glasvezelnetwerk zullen aanleggen. Met de gemaakte afspraken zet de gemeente in op een versnelde aanleg van glasvezel in de hoofdstad.

Bron: Ministerie van EZK, 25 juli 2023