ACM stemt in met aanleg privaat net voor 500 MW aan zonneparken in Groningen

Zonneparkontwikkelaars Solarfields en Solar Proactive mogen in de provincie Groningen een privaat stroomnet aanleggen en beheren waar uiteindelijk acht zonneparken op aangesloten kunnen worden. De ACM verleent de zonneparkbouwers daarvoor een ontheffing. Door de zonneparken aan te sluiten op een privaat net, kan de gebundelde capaciteit direct op het hoogspanningsnet van Tennet worden aangesloten.

Provincie Groningen

In het oosten van de provincie Groningen staan meerdere grote zonneparken gepland, maar het regionale net van Enexis in die regio heeft al sinds 2019 geen transportcapaciteit meer beschikbaar voor nieuwe invoeders van elektriciteit. In 2020 vatte zonneparkontwikkelaar Solarfields daarom samen met Solar Proactive het plan op om zelf een transformatorstation te bouwen, waar meerdere zonneparken op aangesloten zouden kunnen worden via een gesloten distributiesysteem (GDS), een elektriciteitsnet in privaat eigendom en beheer. Dit net zou dan direct op het hoogspanningsnet van Tennet aangesloten kunnen worden, waar nog wel ruimte voor teruglevering is.

Voor dit plan heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nu zijn toestemming gegeven, door ontheffing te verlenen voor het beheer van het eigen elektriciteitsnet. Solarfields wil de zonneparken met kabels van 33 kV aansluiten op een eigen transformatorstation, waar het spanningsniveau wordt opgehoogd tot 220 kV voor de koppeling met het hoogspanningsnet van Tennet. Solarfields schatte de kosten voor de bouw van het net en transformatorstation eerder in op zo’n €10 mln.

Acht aan te sluiten zonneparken

Het net moet nog worden aangelegd en zal, volgens de ontheffingsaanvraag, in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, en Veendam komen te liggen. De bedoeling is dat op het net in totaal acht zonneparken worden aangesloten. Dat zullen in elk geval Zonnepark Eekerweg en Zonnepark Evenreiten zijn, beide van Solarfields, en er is dus nog ruimte voor meer zonneparken van Solarfields, Solar Proactive of andere ontwikkelaars.

Tegen Energeia zei Solarfields-directeur Jelmer Pijlman in oktober 2020, bij bekendmaking van de plannen, dat met het private net zo’n 500 MWp aan vermogen aangesloten zou kunnen worden. Solarfields en Solar Proactive mogen die capaciteit niet enkel voor zichzelf reserveren: wie een gesloten distributiesysteem beheert, is verplicht ook derden die daarop aangesloten willen worden toegang tot het net te verlenen. “We proberen dat [de 500 MWp, red.] zoveel mogelijk met eigen parken in te vullen, maar eventueel is er ook ruimte voor projecten van andere ontwikkelaars”, zei Pijlman daarom al in 2020.

Trend

Het komt wel vaker voor dat ontwikkelaars van windparken ervoor kiezen een privaat stroomnet aan te leggen, hier meerdere parken op aan te sluiten en direct op het hoogspanningsnet van Tennet in te voeden. Door opwekinstallaties te bundelen, is het gezamenlijk vermogen groot genoeg voor een directe aansluiting op het netwerk van Tennet, waardoor congestieproblemen in de regionale netten omzeild worden.

Dit gebeurt bijvoorbeeld al in Flevoland, waar windparken van meerdere ontwikkelaars gebouwd worden binnen een gedeeld ‘windplan’. Zowel windplan Blauw als Groen heeft een eigen gesloten distributiesysteem. Bij zonneparken is dit nog minder gangbaar. Wel sloot zonneparkontwikkelaar Ecorus al eens een zonnepark in Delfzijl aan op het gesloten distributiesysteem van de nabijgelegen aluminiumsmelter Aldel, zodat het regionale middenspanningsnet niet belast hoefde te worden.

Bron: Energeia, 27 mei 2022

Hoe om te gaan met private netbeheerders?

In Nederland ontstaan steeds meer private partijen die netten aanleggen naast de netten van geregistreerde netbeheerders. Hoe gemeenten met deze partijen omgaan is nog onduidelijk, maar de tip is om alleen op basis van een vergunning toestemming te verlenen voor zowel boven- als ondergrondse assets. Denk hierbij ook aan deze netten te registreren volgens de Wibon, dit is overigens voor particuliere netten niet vanzelfsprekend.