ACM: Marktscan elektriciteit – aan de slag met transporttarieven

In veel RES’sen is uitgegaan van een zekere mate van elektriciteitsopslag. Met de grote groei aan weersafhankelijke energie-opwekkers als zon en wind, is dat een voorwaarde om het net in balans te kunnen houden. Op dit moment wordt elektriciteitsopslag nog dubbel belast. Eerst bij het opladen van de opslag, de belasting als consument, en daarna bij het ontladen oftewel leveren van de elektriciteit, als leverancier. Dit kan anders.

Hierom onderzoekt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of het nodig en mogelijk is de tariefstructuur zo aan te passen dat het voor marktpartijen aantrekkelijker wordt om in energieopslag te investeren. Dit is de belangrijkste uitkomst van de ‘Marktscan elektriciteitsopslag’ waarin de ACM heeft geïnventariseerd welke belemmeringen er zijn voor de aanleg en ontwikkeling van elektriciteitsopslagsystemen.

Opslag van energie biedt flexibiliteit die nodig is om het elektriciteitsnet in balans te houden. De beschikbare wind- en zonne-energie is sterk afhankelijk van het weer en van de seizoenen en is daardoor veel moeilijker te regelen. Het lokaal opslaan van energie kan ook helpen om krapte op het energienet op te lossen. Opgewekte energie die tijdens piekmomenten niet getransporteerd kan worden kan dan tijdelijk lokaal worden opgeslagen. Dit kan voorkomen dat windmolens of zonneparken tijdelijk uitgeschakeld moeten worden. Dit zogenaamde ‘peak shaven’ is nu vaak economisch het meest aantrekkelijk.

Met het vervolgonderzoek naar tariefgerelateerde belemmeringen wil de ACM de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag stimuleren en zorgen dat elektriciteitsopslag op een gelijk speelveld kan concurreren met andere flexibiliteitsdiensten. De Marktscan elektriciteitsopslag is onderdeel van een reeks publicaties waarmee de ACM een inhoudelijke bijdrage wil geven voor keuzes die in het kader van de energietransitie moeten worden gemaakt.

Bron: ACM 10 september 2021

De Marktscan elektriciteitsopslag