Persberichten

 
2012, 24 september:
Uw ondergrond op orde; aankondiging GPKL-regiodagen 2012
 
2012, 29 augustus:
Verkiezingsprogramma's gescand op aandacht voor de ondergrond
 
2011, 12 mei:
Wet nadeelcompensatie creëert onzekerheid en hogere kosten
 
2009, 11 december:
Heldere werkwijzen rond "nutsinfra" (modelverordening kabels en leidingen)
  
2008, 15 september:
KLO zoekt regisseurs (voor pilots Proactieve regie)
 
2008, 10 juni:
Bericht n.a.v. GPKL-dag "De WION - en wat nu?"
 
2006, 27 november:
 
2006, 8 november:
Overdracht voorzittershamer van Frans Cornelis aan Chris Schaapman
  
2006, 30 maart:
Oprichting van de Vereniging GPKL
 
 
Terug naar top