Lid worden

Veel gemeenten herkennen zich al in het belang van GPKL. Hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen betekenen voor onze leden. Samen sterk!Waardeert ook u dit belang? Meld uw gemeente dan nu aan als lid. Hier treft u het inschrijfformulier aan.
De contributieregeling treft u hier aan.
Om het besluitvormingsproces binnen uw gemeente te vergemakkelijken, is model voor een interne adviesnota ontwikkeld. U kunt dit model opvragen via info@gpkl.nl.
Ook verspreiding van de GPKL-brochure of de factsheet voor bestuurders kan wellicht de interne besluitvorming bevorderen.
 

Aspirant-lidmaatschap

 
Wilt u liever eerst de kat uit de boom kijken? Ook dan kan: als aspirantlid, gedurende drie maanden zonder kosten of verplichtingen. Dan kunt u ervaren wat u aan GPKL heeft en bent u in de gelegenheid om een platformvergadering bij te wonen. Daarna vragen we u een keuze te maken.
Stuur voor aanmelding als aspirant-lid een mail met uw volledige functie-en contactgegevens, plus een korte aanduiding van uw betrokkenheid op het dossier kabels en leidingen, aan info@gpkl.nl.
 

Bijzonder lidmaatschap
 

Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze ambtelijk samenwerken, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie “bijzondere leden”.
Denk hierbij aan formele samenwerkingsgebieden  en -organisaties, maar ook Omgevingsdiensten, RUDs en dergelijke.
Raadpleeg de gemaakte afspraken.


Opzeggen lidmaatschap

 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een termijn van zes maanden. Zie artikel 7 van de statuten.
Terug naar top