Lid worden

Veel gemeenten herkennen zich al in het belang van GPKL. Hoe meer leden we hebben, hoe meer we kunnen betekenen voor onze leden. Samen sterk!Waardeert ook u dit belang? Meld uw gemeente dan nu aan als lid. Hier treft u het inschrijfformulier aan.
De contributieregeling treft u hier aan.
Om het besluitvormingsproces binnen uw gemeente te vergemakkelijken, is model voor een interne adviesnota ontwikkeld. U kunt dit model opvragen via info@gpkl.nl.
Ook verspreiding van de GPKL-brochure of de factsheet voor bestuurders kan wellicht de interne besluitvorming bevorderen.
 

Aspirant-lidmaatschap

 
Wilt u liever eerst de kat uit de boom kijken? Ook dan kan: als aspirantlid, gedurende drie maanden zonder kosten of verplichtingen. Dan kunt u ervaren wat u aan GPKL heeft en bent u in de gelegenheid om een platformvergadering bij te wonen. Daarna vragen we u een keuze te maken.
Stuur voor aanmelding als aspirant-lid een mail met uw volledige functie-en contactgegevens, plus een korte aanduiding van uw betrokkenheid op het dossier kabels en leidingen, aan info@gpkl.nl.
 

Bijzonder lidmaatschap
 

Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze ambtelijk samenwerken, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie “bijzondere leden”.
Denk hierbij aan formele samenwerkingsgebieden  en -organisaties, maar ook Omgevingsdiensten, RUDs en dergelijke.
Raadpleeg de gemaakte afspraken.


Opzeggen lidmaatschap

 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden.

Bij opzegging tot uiterlijk 3 maanden  voor het einde van het kalender/boekjaar, komt het lidmaatschap te vervallen in het hierop volgende kalenderjaar. In dit volgende kalenderjaar behoeft geen contributie te worden betaald en vervallen alle rechten.

Bij opzegging na 3 maanden voor het einde van het kalender/boekjaar, wordt het lidmaatschap nog een jaar voortgezet. Voor dat volgende kalenderjaar dient dan ook contributie te worden betaald (overigens met behoud van alle rechten).

Terug naar top