Tarieven

FACTSHEET (beknopte versie)

 

VNG-richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom

 

Laatst bijgewerkt: 14 febr. 2018

 

Inhoudelijke beschrijving
 
Sinds maart 2004 passen gemeenten de VNG-richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom” toe. Deze richtlijn biedt een methodiek om de herstel-, onderhouds-, beheer- en degeneratiekosten bij graafwerkzaamheden door een telecombedrijf in gemeentegrond te berekenen. De richtlijn is het resultaat van jarenlange onderhandelingen tussen de VNG en telecomaanbieders. In 2004 verving de richtlijn de oude PTT/VNG-regeling van 1988, die niet meer aansloot op de praktijk.
 
De richtlijn is gerelateerd aan de gemeentelijke telecommunicatieverordening, die gemeenten volgens de Telecommunicatiewet moeten opstellen.
 
tarieven telecomDe richtlijnmethodiek is transparant en marktconform. Transport-, loon- en materiaalkosten uit de GWW-sector vormen de basis voor de herstel-, onderhouds- en beheertarieven. Omdat het graven de levensduur van de openbare ruimte verkort, berekent de methodiek ook degeneratiekosten. De hoogte daarvan is afhankelijk van het percentage slechte bodem in de gemeente. Dit percentage stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) vast op basis van de “Maatstaf bodemgesteldheid 2001”.
Stand van zaken
Betrokkenheid GPKL 
ToolsStand van zaken
 
De mogelijkheden worden bezien om deze richtlijn ook in de water-, stroom- en gassector toe te passen. In de toekomst zou zelfs één tarief voor (graaf)werkzaamheden voor zowel nuts als telecom mogelijk zijn. Samenvoeging kent echter wel enkele obstakels.
 
 
De VNG is formeel hoofdverantwoordelijk voor de richtlijn “Tarieven (graaf)werkzaamheden telecom”.
GPKL beheert de gegevens en zorgt voor de jaarlijkse actualisering en indexering van de tarieven.
 
Rekenprogramma en basistarieven 2018
Veelgestelde vragen over herstraattarieven
 
Toelichting op te hanteren sleufbreedte
Maatstaf bodemgesteldheid 2001 (toelichting)
Richtlijn versus Leidraad

Loon- en materiaalkosten uit de GWW-sector
Transportkosten worden berekend volgens CBS leasekosten
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar top