Gedragscode

Omgang met GPKL-informatie


Het is belangrijk dat we allemaal op een zorgvuldige manier omgaan met informatie die exclusief voor leden (resp. aspirant-leden) is bedoeld. Om dit concreter te maken, hebben de leden een gedragscode besproken en vastgesteld op de ledenvergadering van 3 februari 2009.
 
Aanleiding voor deze gedragscode was de constatering, dat de nieuwsberichten en forum-discussies ook terecht bleken te komen bij niet-GPKL-leden, waaronder niet-gemeenten. Dat is echter niet de bedoeling.
Tevens is een afspraak in de gedragscode opgenomen, die betrekking heeft op de wijze waarop leden de vereniging naar buiten toe vertegenwoordigen.

Het bestuur verzoekt alle leden en aspirant-leden om van de gemaakte afspraken kennis te nemen en daar naar te handelen.

 

Terug naar top