Voorwaarden

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is voor het laatst aangepast op de ledenvergadering van 7 februari 2012.
U treft het reglement hier aan.

Algemene voorwaarden

Op  congressen, seminars en themabijeenkomsten die het GPKL organiseert, zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Statuten

De vereniging Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen is opgericht op 16 januari 2006.
De Statuten uit de oprichtingsakte van de vereniging zijn op de ALV van 7 februari 2012 aangepast.
 

Gedragscode

Het is belangrijk dat we allemaal op een zorgvuldige manier omgaan met informatie die exclusief voor leden is bedoeld. Om dit concreter te maken, hebben de leden een gedragscode besproken en vastgesteld door de leden.
 
Terug naar top