Seminar 2017 - impressie

Hoe krijgt de ondiepe ondergrond een volwaardige rol onder de Omgevingswet?

Kansen voor ordening en beheer

Wat betekent de Omgevingswet voor het domein van kabels & leidingen en de ondiepe ondergrond? Dat is een vraag waar alle gemeenten over moeten gaan nadenken. Het GPKL wilde haar leden daarbij behulpzaam zijn en belegde daarom een seminar, op 15 november 2017 in het Akoesticum te Ede. Zo'n 45 leden namen aandachtig deel aan deze informatieve dag.

Met het seminar willen we bereiken dat onze leden zich meer bewust worden van de kansen die de Omgevingswet c.s. ons biedt, om te komen tot betere ordening en beheer van de ondiepe ondergrond, in een context van energietransitie en circulaire economie. Door het seminar konden deelnemers zich een beeld vormen van de betekenis van de Omgevingswet voor hun vakgebied, om daar vervolgens in eigen huis het gesprek met collega’s over aan te kunnen gaan.

Het accent lag deze dag op het ontwikkel- en afstemmingsproces, waarvan de ondiepe ondergrond integraal onderdeel kan gaan uitmaken onder de Omgevingswet. We deden dit aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden.

Een vervolgbijeenkomst, gezamenlijk met netbeheerders, is een logische vervolgstap.

Het inhoudelijke programma en pdfs van de presentaties zijn hier te vinden
(exclusief voor leden GPKL)

 
 

 
Terug naar top