Omgevingswet

Betekenis Omgevingswet voor kabels en leidingen

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2017
 
De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.
Najaar 2015 vond de pre-consultatiefase voor de AMvB’s plaats. GPKL wil “meeliften” in het wordingsproces van de AMvBs Omgevingswet, vanwege het belang om ook het beheer van de openbare ondergrondse ruimte goed te regelen. Wij denken dat de Omgevingswet hier aangrijpingspunten voor biedt, en verkennen dit met de VNG en Ministerie I&M.

Er komt o.a. een AMvB rond graven t.b.v. kabels langs spoorlijnen, mogelijk ook rijkswegen. De dynamische problematiek van het beheer van gemeentelijke openbare ondergrondse ruimte is in de beleving van het GPKL bij het ministerie relatief onbekend en dreigt tussen wal en schip te vallen. Daarom onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor een AMvB over kabels & leidingen onder / langs gemeentelijke wegen.

Tevens onderzoeken we de kans om een ondergrondtoets of -paragraaf verplicht gesteld te krijgen. Die kan gemeenten helpen om tijdig aandacht te schenken aan alles  wat er zich in de ondergrond bevindt. Niet alleen kabels en leidingen maar vele andere ondergrondse objecten en belangen.

We zijn benieuwd of onze ideeën weerklank vinden.
 
Terug naar top