Veelgestelde vragen

Tarieven herstraatwerk

 • Aanleg glasvezel buitengebied - do's en dont's?
 • Degeneratiekosten: welke bedrijven behoren die te betalen?
 • Richtlijn Tarieven (VNG): is deze inmiddels verbreed naar graafwerkzaamheden bij niet-telecom?
 • Tarieven B1 en B2 (Richtlijn pag. 12) – wat is in essentie het verschil?
 • Garantie conform RAW: wat is de relatie met de straatwerktarieven?
 • Tarieven / kostenopbouw >100 m2: bij het overzicht staan tarieven bij klinkers en tegels. Waarom zie je deze tabel niet terug bij tarief A, B1, B2, C?
 • Degeneratie: Bij de kostenopbouw in de Tarievenlijst wordt gesproken over degeneratie per m1 sleuflengte, en degeneratie per reparatie alleen bij klinkers. Waarom worden er niet bij ALLE categorieën degeneratiekosten in rekening gebracht?
 • Degeneratie per reparatie: wordt wel bij klinkers < 15m2 gezien als een reparatie waarbij degeneratiekosten in rekening kunnen worden gebracht?
 • Degeneratie per m1 lengte: welke degeneratiekosten kunnen in rekening worden gebracht?
 • Geul wordt gegraven (en hersteld) door aanbieder telecomnetwerk. Wat is dan wijsheid: B1 of B2?
 • A, B1, B2, C: Is er ooit een document gemaakt waarin omschreven staat welke gemeente onder welke tarieven valt?
 • D-tarieven: zijn deze van toepassing in alle gemeenten?
 • Kostenberekening: Maakt het in de berekeningstabel voor het eindtotaal uit of je alle deelwerken tegels en klinkers afzonderlijk invoert of gezamenlijk?
 • Degeneratiekosten: kan de gemeente deze met terugwerkende kracht innen?
 • Certificering: kan gemeente daaromtrent eisen stellen aan uitvoerend bestratingsbedrijf?
 • Voorkeurslijst: mag de gemeente een lijst met aannemers hanteren waaruit vergunninghouder mag (moet) kiezen?
 • Jaarvergunning intrekken: is dit mogelijk als voorwaarden keer op keer niet worden nageleefd?
 • Wijziging degeneratiekosten bermen m.i.v. 2018 : hoe zit dat?
 • Degeneratiekosten: vatbaar voor bezwaarmaking en/of beroep?
Terug naar top