Bijzonder lid

“Bijzondere leden” en het GPKL-lidmaatschap

Vastgesteld door de leden op de ALV van 3 februari 2009

"Het lidmaatschap van GPKL is voorbehouden aan individuele gemeenten. Echter, gemeentelijke organisaties die op structurele wijze, bij bestuur vastgelegd, intensief ambtelijk samenwerken op het aandachtsveld van de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen, kunnen als gezamenlijkheid gebruik maken van het GPKL-lidmaatschap in de categorie “bijzondere leden”.

Daarbij zijn de volgende voorwaarden en werkafspraken van toepassing:
  • Het GPKL-bestuur bepaalt of een organisatie/samenwerkingsverband als bijzonder lid kan worden beschouwd.
  • Het GPKL-bestuur bepaalt per bijzonder lid de hoogte van de jaarlijkse contributie en zal daarbij zoveel mogelijk handelen in de geest van de vigerende contributieregeling.
  • Het samenwerkingsverband heeft één vaste contactpersoon namens het gehele samenwerkingsverband.
  • Het samenwerkingsverband heeft één stem in de ledenvergadering.
  • De factuur voor de contributie wordt gezonden aan één vast factuuradres.
  • De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd."

Omgevingsdiensten en RUDs

Voor Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten heeft het bestuur op 16 juni 2016 besloten dat ook deze organisaties welkom zijn als bijzonder lid. Als een omgevingsdienst of RUD zich wil aansluiten bij het GPKL, dan geldt voor de hoogte van de contributie: het inwonersaantal van alle betrokken gemeenten minus het aantal inwoners van gemeenten in het verzorgingsgebied die al GPKL-lid zijn.
 
Terug naar top